Výstava prezentuje výber z tvorby siedmich autorov mladšej a strednej generácie, tvoriacich v rôznych médiách (maľba, grafika, textilná, keramická a digitálna tvorba), ktorí dlhodobo žijú mimo územia Slovenska. Každý autor je zastúpený tromi až štyrmi dielami, spoločným menovateľom všetkých je dlhodobé pôsobenie mimo územia Slovenska (Česko, Poľsko, USA, striedavo rôzne krajiny Európy).

Luka Brase /1983/je absolventom Ateliéru voľnej tvorby Doc. Igora Bencu na  AVU v Banskej Bystrici. Žije a tvorí striedavo v celej Európe, vystavuje aj v Ázii a Amerike. Venuje sa kresbe, maľbe, fotografii videu a tvorbe objektov. Jeho dominantnou témou sú zážitky a spomienky z ciest. Prežitú skúsenosť interpretuje osobitým výtvarným cítením a podáva spontánnym, temperamentným rukopisom so zmyslom pre zachytenie podstaty vizuálneho podnetu.