The embassy in Tehran opened an exhibition of paintings by the visual artist Luka Brase on November 22 as part of cultural diplomacy. Luka Brase was born in 1983 in Slovakia and studied at the Academy of Fine Arts in Banská Bystrica.

His artistic style is characterized by strong curves of high contrasting colors. The opening ceremony will feature, in addition to the artist himself, diplomats working in Tehran, officials and important figures in cultural life. Exhibition of paintings in 14 mil. Tehran will be open to the public until 22.12.2021 at the ECO Cultural Institute.

Zastupiteľský úrad v Teheráne otvoril v rámci kultúrnej diplomacie 22. novembra výstavu obrazov výtvarného umelca Luka Braseho. Luka Brase sa narodil v roku 1983 na Slovensku a študoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Jeho umelecký štýl je charakterizovaný výraznými krivkami vysoko kontrastných farieb.

Na otváracej ceremónii budú okrem samotného umelca prítomní diplomati pôsobiaci v Teheráne, oficiálni predstavitelia a významné osobnosti kultúrneho života. Výstava obrazov v 14 mil. Teheráne bude prístupná verejnosti do 22.12.2021 v ECO Kultúrnom inštitúte.